Z historie

Počátek výroby kolejových vozidel ve Vagonce spadá do začátku minulého století. V té době podnikatel Adolf Schustala zakládá akciovou společnost "Staudinger Waggonfabrik A.G." se sídlem v Butovicích u Studénky. Do firemního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně byla dle tehdy platných zákonů zapsána zapsána 12.prosince 1900 a tím i oficiálně založena.


Za dobu své existence vyrobila společnost velké množství nejrůznějších vozidel pro osobní i nákladní kolejovou dopravu i dalších výrobků a v průběhu času prošla celou řadou výrobkových, organizačních i vlastnických změn. Tyto byly završeny příchodem zahraničního majitele do společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. a vyčleněním osobních kolejových vozidel z výrobních i obchodních záměrů této společnosti.


Produkce osobních kolejových vozidel byla převedena do nové společnosti ČKD VAGONKA, s.r.o., založené společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. dne 28.října 2000. Od 1.1.2001 se podnik transformoval na  akciovou společnost, o 3 měsíce později pak opustila Studénku a přemístila se do modernizovaných pracovišť v Ostravě.


Od ledna roku 2005 byla ČKD VAGONKA součástí skupiny ŠKODA HOLDING, v březnu roku 2008 bylo změněno jméno společnosti na ŠKODA VAGONKA a.s.. Skupina ŠKODA HOLDING je společnost rozvíjející v současné době dva základní výrobní obory: dopravní strojírenství a zařízení pro klasickou energetiku - především kompletní turbosoustrojí. Dalšími firmami ve skupině v oboru dopravního strojírenství, který zaměstnává více než 2,5 tisíce lidí, jsou: ŠKODA TRANSPORTATION (výrobce kolejových vozidel – tramvaje, lokomotivy), ŠKODA ELECTRIC (výrobce trolejbusů a kompletních pohonů), vývojové a výzkumné kapacity a ruská akvizice Sibelektroprivod v Novosibirsku.


ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci ŠKODA HOLDING patří do skupiny TRANSPORTATION. Mimo ni jsou její součástí ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., Pars nova a.s., MOVO spol. s r.o., VÚKV a.s., POLL, s.r.o., Sibelektroprivod v Novosibirsku, Ganz – Skoda Electric Zrt. a Škoda Kingway Electric.