image

Vedení společnosti

Generální ředitel
Ïng. Michal Kurtinec, Ph. D. , Telefon: 59 7477 101   e-mail: michal.kurtinec@skoda.cz
Obchodní ředitel
Ing. Ivo Gurňák , Telefon: 59 7477 311   e-mail: ivo.gurnak@skoda.cz
Finanční ředitel
Ing. Jiří Královec , Telefon: 59 7477 201   e-mail: jiri.kralovec@skoda.cz
Vedoucí technického úseku
Ing. Pavel Beránek , Telefon: 59 7477 301   e-mail: pavel.beranek@skoda.cz
Ředitel nákupu
Ing. Lukáš Večeř , Telefon: 59 7477 612   e-mail: lukas.vecer@skoda.cz
Ředitel kontroly a řízení kvality
Ing. Marek Janoušek , Telefon: 59 7477 520   e-mail: marek.janousek@skoda.cz
Manažer obslužných útvarů
 Zdeněk Holaň , Telefon: 59 7477 451   e-mail: zdenek.holan@skoda.cz
Vedoucí technologie
 Jaromír Holaň , Telefon: 59 7477 411   e-mail: jaromir.holan@skoda.cz
Personální ředitelka
Bc. Dagmar Lušovská , Telefon: 59 7477 223   e-mail: dagmar.lusovska@skoda.cz
Výrobní ředitelka
Ing. Eva Šuláková , Telefon: 59 7477 401   e-mail: eva.sulakova@skoda.cz