Společnost ŠKODA VAGONKA a.s. vlastní:
 • Dokumentovaný, uplatňovaný a funkční integrovaný systém managementu sestávající ze systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a ze systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Oba systémy managementu jsou certifikovány společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. pro obor vývoj, výroba, servis, opravy a modernizace osobních kolejových vozidel hnaných i hnacích, včetně jejich dílů a pohonných systémů.
 • Způsobilý proces svařování na drážních vozidlech na drahách železničních a jejich dílech, vyjma svařování UTZ tlakových, přezkoušený společností TÜV SÜD Czech s.r.o. podle normy:
  • EN ISO 3834-2,
  • předpisu Českých drah ČD V95/5,
  • ČSN EN 15085 (třída CL1),
  • DIN EN 15085 (třída CL1).
 • Certifikát technické způsobilosti dodavatele vydaný Certifikačním střediskem Českých drah, a.s. pro opravy železničních kolejových vozidel a výrobu náhradních dílů v rozsahu stanoveným tímto certifikátem.
 • Certifikovaný personál v oblasti systému managementu jakosti, dozoru nad svařováním, v oblastech technických prohlídek,zkoušek a revizí určených technických zařízení a v oblasti bezpečnosti práce.