image

Obchodní kontakty

Obchod a prodej

Telefon : 59 7477 712, Fax : 59 7477 990

  • Obchodní ředitel : Ing. Ivo Gurňák , telefon: 59 7477 311   e-mail: ivo.gurnak@skoda.cz

propagace
Telefon : 59 7477 312

prodej náhradních dílů
Telefon : 59 7477 701

Nákup

Telefon : 59 7477 612, Fax : 59 7477 690
Zájemce o registraci do našeho seznamu dodavatelů prosíme o vyplnění příloženého dotazníku (tmavě žlutá pole nevyplňujte) a jeho odeslání e-mailem na adresu zdenka.svancarova@skoda.cz