Bohaté zkušenosti z vývoje, výroby, poznatky z provozu a názory cestujících, to jsou faktory, které promítáme do řešení vozidel, odpovídajících všem požadavkům. Nabízíme vozidla ve variantách odpovídajících požadovanému účelu a se zohledněním velikosti přepravních proudů.

Kromě stavby nových vozidel nabízíme rovněž provedení modernizací a přestaveb vozidel z dřívější výroby, která po provedení odborné repase mohou dále sloužit, přičemž se obvykle dosáhne zvýšení kultury cestování a snížení provozních nákladů dosazením nových moderních prvků, zvýší se spolehlivost a zjednoduší obsluha.

  • Nová železniční vozidla klasického provedení
  • Nová lehká železniční vozidla
  • Renovace a technická modernizace existujícího vozového parku

Navrhneme vám optimální řešení vašich požadavků s ohledem na dynamické a rychlostí parametry vozidel, požadovanou rychlost výměny cestujících, přepravní výkony a další aspekty.