Anketní otázky

Hodnocení /
Otázky
velmi spokojen
spíše spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen

   Tvar a barevné řešení vozidla, jeho modernost

 
1
2
3
4
5
Náměty a připomínky ke zlepšení

   Komfort vozidla, jeho hlučnost, vnitřní teplota, osvětlení, nastupování

 
1
2
3
4
5
Náměty a připomínky ke zlepšení

   Provedení a vybavení interiéru, barevné ladění, celkový dojem

 
1
2
3
4
5
Náměty a připomínky ke zlepšení

   Kvalita informačního systému, viditelnost, slyšitelnost, obsah

 
1
2
3
4
5
Náměty a připomínky ke zlepšení

   Vlastnosti vozidla, ovládání dveří, prostornost, orientace

 
1
2
3
4
5
Náměty a připomínky ke zlepšení

Vaše charakteristika

   Elektrickou jednotkou RegioPanter jezdíte :
 ZATÍM NE OBČAS PRAVIDELNĚ
   Jste :

 MUŽ

 ŽENA

   Vaše věková ketegorie je (let) :
 do 15 15-18 18-30 31-45 46-60 nad 60
   Vaše adresa, spojení (nepovinný údaj) :